За Дружеството / Структура и Ръководство

Илиян Тиганев  - Председател 

Елена Георгиева - член на УС

Йоана Петрова   - член на УС

Владислав Севов - член на УС

Галерия