Галерии / Турне Италия-Франция 2014 г. , посветено на 100 г. от рождението на Борис Христов