Галерии / Концерт на медицинска и фармацевтична конференция, гр. Хисар, 30.10.2015 г.