За Нас / Председатели на Певческо Дружество

Антон Безеншек                1896

Иван Пенчев

Елена Панова                     1971 -1972

Кръстю Лазаров

Петър Казаков                    2004 -2009

Румен Рашков                     2009 - 2013

Таня Константинова          2013 - 2020

Александър Георгиев        2020 -2021

Борис Мирчев                   2021 - 2023

Илиян Тиганев                  2023