За Нас / От архивите на Регионален Етнографски Музей - Пловдив

Пловдивско певческо дружество изказва своята голяма благодарност на Доц. д-р Ангел Янков - Директор на Регионален етнографски музей и на г-жа Лора Христозова - главен уредник в музея, за безвъзмездната им помощ за попълване архива на дружеството със снимки и материали ,свързани с живота и дейността на Ангел Букорещлиев .

Галерия